אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

איכות הסביבה וקיימות – רעננה עיר ירוקה

קיימות

נאמץ את מודל העיר הירוקה

רשות ירוקה ומקיימת היא רשות מקומית המתנהלת בצורה אחראית ובראיה ארוכת טווח, תוך ניהול מושכל של המשאבים העירוניים ושמירה על ערכי הטבע והסביבה המקומיים.

המודעות הסביבתית הגוברת של הציבור בישראל לצד מאבקים ציבוריים סביב מפגעי רעש וקרינה, זיהום אוויר, בינוי על חשבון שטחים פתוחים ועוד, מציבים את נושאי הסביבה במרכז סדר היום הלאומי והמקומי בישראל.

אני מאמין ברעננה ירוקה, מהרחוב, דרך השכונה ועד העיר כולה.

הרחוב הירוק

נעבור ברחובות בהם נרגיש נוחות, בטיחות ועניין, כאלה המאפשרים איכות חיים ותחושת קהילתיות.

 • נגישות מלאה להולכי הרגל
 • הצללה וגינון המותאמים לאקלים המקומי
 • פינוי פסולת במינימום הטרדה לתושבים
 • תכנון מערכת תאורה חסכונית
 • אסתטיקה המאפשרת שהייה נעימה ומתמשכת ברחוב

שכונה ירוקה

שכונה שמתוכננת במטרה להעניק איכות חיים וסביבה בריאה לצד נגישות וזמינות למגוון השירותים הציבוריים

 • המרחב הציבורי יהיה מזמין ועם נגישות מלאה
 • חסכון באנרגיה על ידי תכנון רחובות נכון והצללה חכמה
 • שטחים פתוחים כגון פארקים וגינות קהילתיות במרחק הליכה לכל תושב

עיר ירוקה

חשיבה תכנונית לטווח ארוך תוך התחשבות במשאבי הטבע ובמרחב הסובב את העיר

 • עיר של מרחקים קצרים, גישה רגלית ומינימום תנועת מכוניות
 • מתן העדפה לתחב"צ ושבילי אופניים

עצים, צמחיה וצל במרחב הציבורי:

 • לעצים חשיבות גדולה ומכרעת כדי להוריד ולאזן את הטמפרטורה, הרעש והזיהום במרחב הציבורי. לכן, ונוכח השפעת העצים על חיי התושבים, נדאג לפרסם כל בקשה לרישיון כריתה באתר העירוני.
 • בכל חודש נפרסם את מספר העצים החדשים ששתלו בפועל והעצים שנכרתו. כל תוכנית חדשה עם סקר עצים תעלה לאתר העירוני ותחשף לציבור.
 • נפעל לשמור על הקיים ולמזער נזקים. תוכניות התחדשות עירונית יבואו להתייחסות אגרונום לפני תכנון סופי, ונדאג שכל דיון על תוכנית חדשה בוועדה לתכנון ובנייה תקבל התיחסות גם בנוגע לעצים במגרש.
 • נטיעות חדשות של עצים יעשו בבתי גידול מתאימים, ונוודא שהעצים לא נטעים מתחת לכבלי חשמל עליונים.
 • מאחר ואזה"ת סובל ממחסור משמעותי של צל, נמפה את האזור ונדאג לתוכנית רב שנתית כוללת לאזור התעשייה לשיפור המצב. נפעל בהתאם בכל אזור עירוני שבו ימצא מחסור בצל.
 • נדאג, באמצעות הנחיות או תיקון חוק העזר העירוני, להתחשב בבעלי מגרשים שענפי העצים שלהם חורגים למרחב הציבורי ומצלים אותו, ובלבד שהענפים לא מהווים מטרד או חוסמים את המעבר.
 • נשפר את התיאום מול חברת החשמל כדי למנוע גיזום מוגזם של העצים.
 • נדאג לשתול סוגי עצים התואמים את הסביבה ואת הצרכים של אותה סביבה בהתאם ליעוץ עם אנשי מקצוע מתאימים.
 • באזורים בעיר שצל מעצים לא ישים או לא אפשרי, נקדם פתרונות חלופיים לצל, כמו סככות או ציליות.

נקדם תוכניות הסברה וחינוך ביחס לחשיבות של העצים בכלל ובמרחב הציבורי בפרט, ונקדם פעילות קהילתית שקשורה לנושא זה.