אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

מצע ביחד:

תחבורה

תחבורה

תרבות הפנאי, ספורט וחיי קהילה

תרבות הפנאי, ספורט וחיי קהילה

הגיל השלישי

הגיל השלישי

בעלי חיים

בעלי חיים

דת

מרקם חיים משותף

קיימות

איכות הסביבה וקיימות – רעננה עיר ירוקה

פיתוח עסקי, יזמות ועידוד עסקים

חזות העיר

חזות העיר

שיוויון מגדרי

שיוויון מגדרי

אתיקה

הקוד האתי שלנו: שקיפות, זמינות ושירות לתושב

עיר המשפחות

רעננה עיר המשפחות

דיור

דיור ותשתיות