אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

דיור ותשתיות

דיור

אנו מאמינים כי לרשות העירונית יש ארגז כלים נרחב ליצירת פתרונות דיור בעיר. כראש עיר אני מתכוון לקדם פרוייקטים של דיור בר השגה, בעיקר שכירות לטווח ארוך, במסגרת מתחמים המאפשרים זאת ובמסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית.

ערים רבות בישראל כבר נהנות מפרויקטים שונים ומגוונים של התחדשות עירונית. במסגרת תוכנית זו נשים דגש על היבטים חברתיים, תעסוקתיים וכלכליים, יחד נהפוך את מגמת ההתיישנות של רעננה, הקיפאון וההידרדרות באזורים ספציפיים בעיר, זאת באמצעות שיפור תשתיות, בנייה מודרנית, מגורים וחיזוק הכלכלה המקומית מתוך מטרה להביא לשינוי במרחב העירוני הקיים.

  • ראיה מערכתית כוללת שתופרת את כלל העיר ומגדירה מחדש מבנה ותפיסה של עיר מודרנית
  • חשיבה ותכנון מחדש של תכנית המתאר הכוללנית של רעננה לטובת פיתוח העיר, יצירת עירוב שימושים באזורי התעסוקה ובמרכז העיר, פיתוח תשתיות ויצירת עירוניות אינטנסיבית עם התפתחות התחבורה הציבורית בעיר ופיתוח המרחב העירוני כמרחב מקיים.
  • פתרונות שונים לקצוות הרחוב ולמרכז העיר
  • הקמת מינהלת להתחדשות עירונית.
  • דיור בר השגה ביוזמה והובלה של העירייה במתחמים המאושרים לכך.
  • מתן עדיפות לבני העיר
  • מתן עדיפות להתחדשות עירונית במתווה של מסגרת מתחמית ולא מגרשית
  • יצירת מגוון גדלים וסוגים של דירות, כולל דירות קטנות וקטנות מאוד שיתאימו לצעירים, למבוגרים, לבודדים ולאחרים.