אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

הגיל השלישי

הגיל השלישי

מחובתנו להיות קהילה המבטיחה הזדקנות מיטבית ומכובדת

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלקה של אוכלוסיית הגיל השלישי, בני ה-65 ומעלה, גדל באופן מוחלט ובאופן יחסי בשל העלייה בתוחלת החיים ובגידול האוכלוסייה.

גם תקופת החיים בגיל השלישי צפויה להתארך ועשויה להגיע ל-30 שנות חיים ומעלה. 80% מאוכלוסייה זו הם בעלי בריאות והכנסה סבירה, בעלי שאיפה לחיים משמעותיים, חיים בקהילה ובעלי יכולת לתרום חברתית וכלכלית למדינה ולעצמם.

אנחנו מאמינים כי נתונים אלה מחייבים התייחסות משמעותית מצידה של הרשות המקומית לאתגרים המגוונים שמלווים את הגיל השלישי. לכל אדם שמורה הזכות להזדקן בכבוד, היינו לחוות בגרות מאוחרת מכבדת ומכובדת, משמעותית ותורמת, מחובתנו להיות רשות המקדמת הזדקנות מיטבית.

תושבי רעננה הוותיקים הם נכס חשוב לעיר ולקהילה. הידע, הניסיון והתרומה שלהם לקידומה ופיתוחה של העיר לא יסולא בפז.

תוכנית העבודה שלנו בנושא הגיל השלישי כוללת:

  • הפעלת מערך "ביחד" להפגת הבדידות בקרב בני הגיל השלישי – נקים מיזמים המקדמים חיבורים בין קהילות של בני נוער, סטודנטים וקהילות של הגיל השלישי.
  • צמצום בירוקרטיה לגיל השלישי- נקים מערך המאפשר לבני הגיל השלישי לבצע פעולות מול העירייה בצורה נגישה ונוחה מהבית מבלי שידרשו להגיע למשרדי העירייה.
  • מוקד הגיל שלישי – קו ייעודי לטובת הגיל השלישי
  • פעילות לגיל השלישי – נקדם ונפתח פעילות עירונית המותאמת לגיל השלישי מעבר ובנוסף למרכזי היום – מפגשי חברה, פעילות יצירה, משחקים ופנאי. יציאה מהבית היא מנבא חשוב של איכות חיים.
  • מועצת הגיל השלישי – נקים מועצת מתנדבים מקרב הגיל השלישי שתסייע ותייעץ לעירייה בצרכים של קהילת הגיל השלישי. בכך נעצים את תחושת הערך של בני הגיל השלישי ונסתייע בניסיונם הרב בתחומים שונים.

 

מיזמים ייחודיים לשילוב של הגיל השלישי עם הגיל הרך