אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

חינוך

איזורי רישום של תיכונים

החינוך חזות הכל. נאפשר לכל ילד להצליח

אנחנו מאמינים שאחד המפתחות החשובים ביותר להצלחתו של אדם במשק הכלכלי והגלובלי הוא רמת החינוך שהוא מקבל. מערכת חינוך חזקה חיונית גם למימוש זכויות פוליטיות ואזרחיות בדמוקרטיה ומהווה תנאי מהותי למוביליות חברתית, לצמצום העוני, וליצירת שוויון.

התפיסה שלנו מדגישה את החשיבות בקשרי הגומלין שבין החינוך לעיר ושמה דגש על מספר מגמות בעלות השפעה חיובית מובהקת:

 1. הקמת מועצת חינוך עירונית מלווה שאינה תלויה פוליטית. במסגרתה יעשה ערוב גורמים חיצוניים נוספים, מקצועיים,מהאקדמיה, התעשיה, הייטק ,ישולבו בה אנשים פורצי דרך, אנשי חזון אשר יש להם בכדי לתרום לעיצוב מערכת החינוך המקומית לטווח הרחוק אשר ביחד משקפים את היחוד של העיר רעננה.וידאגו להטוות למועצת העיר את הדרך הראויה לקידום מערכת החינוך העירונית.,
 2. ביסוס מערכת החינוך על ערכי חדשנות –הקמת חממה עירונית ליזמים צעירים ביחד עם קרנות הון סיכון וחברות היטק מקומיות.  לרבות קיום תחרויות ופרסים לתגמול מדענים וממציאים צעירים, מיסוד תהליכי עבודה משותפים מול חברות הייטק וסטארט אפ בשיתוף בתי הספר התיכונים
 3. אחריות קהילתית לשמירה על הסביבה – לימוד נטילת אחריות אזרחית ומודעות סביבתית להשלכות אופן החיים במאה ה-21
 4. מוגנות, וחיזוק החוסן הנפשי–.
 5. הקמת קן חרום לילדים ומשפחות לעזרה מידים בעקבות ארועי בריונות ואלימות . אפס סובלנות לבריונות, חרמות ואלימות מילולית, פנים אל פנים ו/או ברשת. הקמת מועדון חברתי לחיזוק ומתן כלים לאלו שנפגעו מאלימות, חרמות וכדומה חיזוק החוסן הנפשי של תלמידים וצוותי ההוראה עם משברים והתנהגויות חריגות.

תכניות העבודה שלנו בתחום החינוך כוללות:

 • העשרת תוכנית הלימודים לדרישות שוק העבודה המשתנה במהרה למאה אה ה-21. ככל שנטמיע בילדים מגיל צעיר אוריינטציה מחשובית יהיה קל יותר בעתיד להכשיר את הילדים לחשיבה וחשיפה טכנולוגית מתקדמת .אנו מאמינים שלימוד קוד ושפת התיכנות  הינו שער לעולם המחר אנו נממן 2 שעות  שבועיות תלן לכל בית ספר יסודי בגין תוכנית כזו.
 • יצירת סל חוגים עירוני , מסובסד לכל ילד, לפיכך נייצר סל חוגים  לבחירה בן  2 חוגים לכל ילד, הסל יכלול  חוג ספורט וחוג לפיתוח יכולות חשיבה וביחד ייצרו איזון והרחבת אופקים לכל ילד וילדה ברעננה
 • מלחמה בחרמות , הקמת קו חרום ליעוץ וסיוע לילדים ולהורים אשר חווים בריונות , נידוי וחרמות    וכן הקמת  רשת חברתית ומועדון אשר יתמוך באלו הזקוקים לסיוע חרבתי תוך מתן כלים להתמודדות לילדים ולצוותיי ההוראה.
 • הקמת בית קפה חברתי בשיתוף ובהפעלת ילדים על הספקטרום האוטיסטי לטובת שילובם בחברה ובשוק העבודה.
 • הגברת השתתפות ופתיחת חוגים עבור הילדים המיוחדים בעיר באמצעות ביטוח חוגים למדריכים והכשרתם לשילוב במרחב העירוני.
 • קידום ספורט נערות וילדות, סגירת פער התקצוב בין הנוער לנערות ומתן דגש על קידום השתתפות נערות בענפי ספורט מגוונים.
 • הקמת אקדמיה עירונית לספורט לקידום המצוינות בספורט, הקמת יחידה עירונית אחת ומעטפת כוללת לכל מצטייני הספורט בעיר כך שרעננה תהיה אבן שואבת לכל הספורטאים המצטיינים באזור השרון.
 • אקדמיה בעיר, שינוי התפיסה של בית הספר כמרחב לימוד יחידי, יצירת עוגנים ללמידה ברחבי העיר ביחד עם חברות התעשייה וההייטק לצורך הכנסת תחומי דעת חדשנים ונסיון אמיתי המתאים למאה ה-21 בדרך של פרוייקטים.
 • פתיחת תוכניות ושת"פ ייחודי עם חברות ההיטק באזור, אקדמיה ו תעשיה ללימודי מדעי הים, לוינים וחלל,בינה מלאכותית, פוד טק ועוד.
 • תמיכה בהגברת שימוש במתקנים ומרחבים עירוניים בתוכניות פדגוגיות ייחודיות וחדשניות חוץ בית ספריות.
 • הקמת מערך מתנדבים לחיזוק השפה העיברית והאנגלית ,

הכשרה של מערך הגימלאים והגיל השלישי בעיר עבור פרויקט חיזוק השפה העיברית והאנגלית . החשיפה לשפת האנגלית תעשה באמצעות גימלאים דוברי אנגלית אשר יקימו שעת סיפור באנגלית בגנים  וכן יתמכו  בתרגול קריאה  נכונה  באנגלית במקביל ךצוותי הוראת אנגלית בצוסדות החינוך.

חיזוק השפה העיברית יעשה באמצעות הכשרת גימלאים מתנדבים אשר יעבדו במקביל לצוותי ההוראה בחיזוק השפה העיברית הנרכשת אצל התלמידים הצעירים  ,כך שיהוו תוספת כוח אדם  יעודית במוסדות החינוך בעיר.

.

 • הגברת שת"פ בין התיכונים והחטיבות הממלכתי לממ"ד במגמות עתירות משאבים תקציבים רבים. לאור הצורך באיגום משאבים עירוני וחסכון בכספי ציבור התיכונים הממלכתי והממ"ד יגבירו את סינכרון המערכות ויאפשרו  השתתפות במגמות על אזוריות בלא צורך מעבר ברישום בתי הספר.
 • אוטונומיה ניהולית חינוכית של בתי הספר, כל בית ספר ביחד עם הנהגת ההורים והקהילה שלו יקבע את התכנים, תחומי העשרה והתלן המקובלים עליו לפי אופיו והשקפת עולמו.
 • הגברת פתיחת אזורי רישום בחטיבות והתיכונים, אנו מאמינים בבחירה מוסד החינוך בו הילד לומד ולא הזנה אוטומטית של חטיבה מזינה תיכון הנובעת אך ורק מאזור מגורים.
 • חיזוק וחידוד השוני והייחודיות שלה החטיבות והתיכונים השונים כך שתגבר הבחירה ומגוון האפשרויות לחינוך עם דגשים שונים ברעננה.
 • הפיכת בתי הספר למרכזים קהילתיים לאחר שעות הלימודים ושימוש עירוני בהם לטובת השכונה ובקהילה סיבים
 • הכנסת תוכנית מוגנות בית ספרית לרבות רכזי מוגנות בכל החטיבות והתיכונים למניעת אלימות , והפחתת נגע הסמים והאלכוהול בעיר,
 • טיפול ייחודי ומענה למניעת נשירה סמויה בבתי הספר.
 • הרחבת המענה לשילוב ילדי עולים בתנועות נוער, תקצוב ספציפי תמיכה כלכלית בתנועות הנוער אשר יפתחו קבוצות ומענה ייחודי.
 • הגדלת השתתפות הרשות בעלויות מחנות הקיץ של תנועות הנוער והקלת הנטל על ההורים.
 • רעננה תשמור על צביונה כעיר פולרלסטית המכילה מגוון רחב של אוכלוסיות שונות רבת גוונים המבוססת על ערכים של  דמוקרטיה, שויון  וזהות יהודית – ישראלית חזקה , יסודות אלו ישמרו באמצעות  אוטונומיה קהילתית מלאה   בבחירת התכנים  ובאמצעות תמיכה ישירה בתוכניות ייחודיות העוסקות בתחום זה, רעננה  לא תאפשר הפחתה ו/או ביטול של תוכניות קימות . במידה ומשרד החינוך יבטל תוכניות שכאלו מועצת העיר תממן תוכניות מותאמות לפי החלטת הנהלת בית הספר  .
 • חיזוק הכשרת ומעמד סיירת הורים מתוך אחריות לנוער בסופי שבוע , בחופשות ובחגים
 • הקטנת נטל עלויות עריכת טקסי סיום על ההורים, כל בית ספר יהיה זכאי לסל מסיבת סיום אשר יכלול הגברה, מסך, כיסאות ושימוש במתקן עירוני.

 

פוקוס מיוחד לקטנטנים בגיל הרך

 • תמריץ התמדה לסייעות ע"פ מדדים של אי העדרות בעבודה, מצוינות אישית והכשרות.
 • תגמול מיוחד לסייעת שמחליפה גננת (דמי החלפה)
 • קידום פיקוח והקמת מסגרות מגיל לידה יד גיל 3 בפיקוח עירוני.
 • קידום מרכזי הורות , סדנאות, חוגים משותפים ומסגרת חברתית להורים לאחר לידה.
 • קידום התקנת מצלמות אבטחה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות במימון עירוני, הגדרת נוהל עירוני  לבדיקת תלונות, והרשאות צפיה תוך הגנה על פרטיות צוותי החינוך ואיזון לצורך חשיפת מקרי אלימות .
 • תוכנית אב לשיפוץ גנים
 • הקמת מאגר סייעות עירוני לגיבוי בזמן אמת של כל גן בעיר.
 • הקצאת תקציבים מידיים להכשרה איכותית ולגיוס של סייעות (בנוסף לתקציבי משרד החינוך) לפתרון מצוקת כוח האדם.
  תמריצים לצוותי סייעות וגננות יול"א
 • יבחנו פתרונות אפשריים למחסור במעונות ובמשפחתונים לגילאי לידה עד שלוש, כמו הקצאת שטחי עירייה למכרזים חיצוניים.
  יבחנו תוכנות מחשב וחברות ניהול לשיבוץ ילדי הגנים ופתרונות אפשריים לכשלים הקיימים בשיבוצים.
 • יוגבר הפיקוח העירוני במעונות ובגנים אשר קוצץ בשנים האחרונות.
 • הקמת מרכזי קטנטנים נוספים בשכונות השונות בעיר כמענה על צורך קיים להורי וילדי הגיל הרך, וכן תיבחן הכנסת ליווי נשים בתקופת ההריון בפן החברתי והרגשי כחלק משירותי המרכזים.
   

שמירה ומוגנות:

במהלך השנה האחרונה אנו עדים לעלייה ניכרת בהיקף הוונדליזם שמתבצע על ידי חלק מבני הנוער שלנו ברחבי העיר. אנו מחויבים לרתום לטובת הטיפול בתופעה את כל הגורמים הרלוונטיים שלהם יש נגיעה בדבר.

 • הקמת קו חירום להורים וילדים אשר מרגישים צורך במענה חירום בשל הצקות, חרם ואלימות מכל סוג
 • הקמת מסגרות חברתיות במימון העירייה עבור ילדים שסבלו מחרמות
 • הקמת נציב תלונות הורים, גורם ניטרלי אשר ניתן לפנות אליו כאשר הורים מרגישים שהם נתקלים בחוסר מענה ושת"פ של נציגי הרשות בתחום החינוך
 • נכנס ועדה ייעודית אחת לרבעון יחד עם כל גורמי המקצוע הפדגוגי, הטיפולי ואכיפתי על מנת לייצר תמונת מצב מלאה בכל רגע נתון ולמנוע אירועי קיצון בקרב בני נוער כפי שהיה בעבר.
 • נייצר שיח תמידי של הורים ותלמידים וצוותים פדגוגים לקראת חופשות הקיץ וחופשות לימודים.
 • נעניק סמכויות נרחבות ל"סיירת ההורים", הכשרות, ימי עיון, ורכישת ציוד מתקדם שיסייע להם במסגרת התנדבות
 • נכין קמפיין לבני נוער ותלמידים שבו לוקחים חלק בני נוער ותלמידים בעצמם בנושא אלימות, ונדליזם, סמים, שתיית אלכוהול, נהיגה בטוחה ועוד

 

מניעת חרם חברתי – מוגנות אישית של ילדינו

בישראל אנו מתמודדים עם נתון קשה של מעל 100 ילדים שמתאבדים מידי שנה. מדובר על ארבע כיתות מלאות של ילדים. מחובתנו לפעול בכל דרך אפשרית על מנת למנוע מצבים של חרם חברתי.

 • צוות ייעודי כיתתי (צוות הצלח"ה, הצוות לקידום חברתי)
 • מודל אא"א – אינפורמציה, אוורור רגשי וארגון
 • תמיכה חשאית ביד המוחרם
 • מחאה פומבית כנגד הפגיעה במוחרם ושיח גלוי בכיתה