אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

נגישות

נגישות
  1. בחינה ושדרוג רחובות, מבנים ציבוריים כך שיהיו מותאמים, בטיחותיים ומונגשים לבעלי מוגבלויות.
  2. הפקת מדריך עירוני למונגשים שיזהה מסלולי הליכה ופארקים מונגשים בעיר לכיסאות גלגלים, כולל מסעדות ומקומות בילוי מותאמים.
  3. הגברת המודעות – פרוייקטים כתכניות עירוניות לשילוב מונגשים במוסדות חינוך, פעילויות ספורט, אירועי קהילה.
  4. בקרה ושדרוג רמזורי שמע באיזורים שונים בעיר ובצמתים מרכזיות.
  5. תיעדוף של מקומות ישיבה באירועים עירוניים לאנשים עם מוגבלות
  6. שיתוף האדם עם מוגבלות או מי מטעמו בהנגשת פרטנית בבתי ספר
  7. ריכוז נושא הנגישות אצל גורם נגישות אחד בעירייה שיהיה אחראי ויתכלל נושא זה.
  8. הוספת חניות נכים המתאימים לרכבים גבוהים (חניות נכים תקניות) והוספת חניות נכים זמניות באירועים ציבוריים.
  9. הפעלת שעת הנגשה מוקדמת ופתרונות של "פטור מתור" למשתתפים עם צרכים מיוחדים באירועים עירוניים שהדבר נדרש.