אבי יוסף

רעננה חייבת
מנהיגות מאחדת

שיוויון מגדרי

שיוויון מגדרי
  1. ייצוג שוויוני במוקדי קבלת החלטות ברשות והבטחת שכר שווה: תפקידים, ועדות עירוניות וגופים ציבוריים.
  2. עידוד הורים העובדים ברשות המקומית לנורמה מאזנת בית-עבודה.
  3. הקמת ועדה לשוויון מגדרי – כאחת מועדות הרשות בעירייה.
  4. מניעת הטיה מגדרית בפרסומים הרשמיים.
  5. הטמעת תכניות מגדר במערכת החינוך לצוותי ההוראה ולילדים.
  6. תרבות, ספורט ופנאי המקדמים פעילות לשני המגדרים ונגישים לכלל הציבור.
  7. מיגור ומניעת תופעות של הדרת נשים באירועים ובמסגרות שיוזמת או מממנת הרשות.
  8. כנסים, מופעים ואירועים עירוניים: ישקפו מגוון, שוויון בין המינים וייצוג זהה.
  9. אירוע יום האישה הבינלאומי: יקדם פיתוח מודעות ציבורית מעודכנת במגדר.